Ansökan om stadigvarande tillstånd

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd är avgiftsbelagd. Ansökningsavgiften för ett stadigvarande serveringstillstånd är för närvarande 12 500 kronor. Ärendet öppnas när ansökningsavgiften är betald och du har lämnat in samtliga handlingar kommunen begär.

Du betalar avgiften till:

Katrineholm, bankgiro: 5798-1938. I meddelanderutan ska det stå referens 3117-4110-3110-2670-870 Se aktuell avgift här

Flen, bankgiro 5854-6045. I meddelanderutan ska det stå avsändare samt ange "Serveringstillstånd". Se aktuell avgift här

Vingåker, bankgiro 624-8371. I meddelanderutan ska det stå referens 7007 samt ditt organisationsnummer. Se aktuell avgift här

Behörig firmatecknare