Ansökan om stadigvarande tillstånd

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd är avgiftsbelagd. Ansökningsavgiften för ett stadigvarande serveringstillstånd är för närvarande 12 500 kronor. Ärendet öppnas när ansökningsavgiften är betald och du har lämnat in samtliga handlingar kommunen begär.

Du betalar avgiften till Katrineholms kommun bankgiro: 5798-1938. Gäller även dig som är krögare i Flen och Vingåker.

I meddelanderutan ska det stå serveringstillstånd samt avsändare.

Se aktuell avgift för Katrineholm här

Se aktuell avgift för Flen här

Se aktuell avgift för Vingåker här

Behörig firmatecknare