Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd är avgiftsbelagd. Ärendet öppnas när ansökningsavgiften är betald och du har lämnat in samtliga handlingar kommunen begär.

Du betalar avgiften till:

Katrineholm, bankgiro: 5798-1938. I meddelanderutan ska det stå referens 3117-4110-3110-2670-870 Se aktuell avgift här

Flen, bankgiro 5854-6045. I meddelanderutan ska det stå avsändare samt ange "Serveringstillstånd". Se aktuell avgift här

Vingåker, bankgiro 624-8371. I meddelanderutan ska det stå referens 7007 samt ditt organisationsnummer. Se aktuell avgift här

Behörig firmatecknare