Komplettera ansökan

Fyll i det referensnummer som du fick vid ansökan för att komplettera med ytterligare dokument

OBS!
Kompletteringar till ansökan kan även göras via e-post/post.
De dokument du vill komplettera med bifogar du i mailet.
Tänk på att alltid ange vilket serveringsställe som ansökan gäller.
Ange också referensnummer.
Skicka din e-post till: socialforvaltningen@katrineholm.se
(Har du en långsam internetuppkoppling rekommenderas uppladdning via e-post.)